Klimaatverandering tegen gaan

Het overgrote merendeel van de wetenschappers is het er mee eens dat de aarde opwarmt als gevolg van handelen van de mens. Het gaat hierbij dan om het versterkte broeikaseffect. Hierdoor is de aarde al enkele graden opgewarmd, met alle gevolgen van dien. Zo smelten daardoor de poolkappen en zijn er veel meer overstromingen. Dit alles zou bij verdere opwarming alleen nog maar erger worden: oftewel, genoeg redenen om de opwarming van de aarde tegen te willen gaan.

Werking van het broeikaseffect

Het broeikaseffect is een heel normaal en natuurlijk verschijnsel van onze aarde. Door de aanwezigheid van allerlei verschillende stoffen in onze atmosfeer, kan de aarde warmte vasthouden en onder andere dat zorgt er voor dat wij kunnen wonen op de aarde. Nu is het echter het geval, dat de mens allerlei fossiele brandstoffen verbrand. Dit leidt ertoe dat er meer van dit soort broeikasgassen de atmosfeer in komen en dat heeft slechte gevolgen voor het evenwicht van onze planeet. De temperatuur stijgt en dit is niet goed voor bijvoorbeeld planten. De enzymen van planten zijn ingesteld op de temperatuur die eerder op onze planeet was en daardoor kan de vegetatie sterk verschuiven in gebieden.

Energie opwekken

Een groot deel van de energie die we opwekken wordt opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals kolen en gas. Dit geeft dus een sterke bijdrage aan het broeikaseffect. Door dit soort dingen te vervangen door schone bronnen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen mkb, kan je uitstoot van broeikasgassen voorkomen, waardoor je dus minder versterking hebt van het broeikaseffect en dus minder opwarming hebt van de aarde. Alternatieve bronnen zijn bijvoorbeeld dammen (denk bijvoorbeeld aan de drie klovendam in China), of windmolens.

Kernenergie

Naast het werk met zonnepanelen van pv-engineers, zijn er nog meer manieren om groen energie op te wekken. Een controversieel voorbeeld daarvan is kernenergie. Mensen denken al snel aan gevaar bij dat woord, vooral door Tsjernobyl en Fukushima. EchterΒ  zijn kernreactoren erg veilig tegenwoordig en zijn de standaarden veel verder inmiddels dan ten tijde van die ongelukken.

Ook is een ontwikkeling kernfusie. Dit is dus het opwekken van stroom op basis van atomen fuseren in plaats van splijten. Dit is nog veel veiliger en hierbij is het niet mogelijk om een explosie te krijgen. Echter is die technologie nog niet ver genoeg ontwikkelt om rendabel te zijn. Hoewel er al wel energie opgewekt kan worden, wordt er nog meer energie verbruikt bij het produceren.